ונדלים
English: Vandals

הפלישות לקיסרות הרומית, 100 עד 500 לספירה

הוונדלים היו שבט גרמאני-מזרחי שמוצאו ביוטלנד (כיום בדנמרק), אשר התיישב בעמק נהר האודר במאה ה-5 לפני הספירה.