ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית לענייני ארץ ישראל

דוד בן-גוריון מעיד בפני הוועדה
יהודה לייב מאגנס ומרטין בובר מעידים בפני הוועדה

ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית לענייני ארץ ישראלאנגלית: Anglo-American Committee of Inquiry on Jewish Problems in Palestine and Europe) הייתה ועדה שהוטל עליה להציע פתרון לבעיית ארץ ישראל ובעיית היהודים העקורים באירופה.

את ההצעה להקמתה העלה שר החוץ הבריטי ארנסט בווין בהודעה שמסר בבית הנבחרים ב-13 בנובמבר 1945.[1] הוועדה פעלה בשנת 1946.