זוליכה

יוסף ואשת פוטיפר, זבאלד בהאם, 1544
יוסף ואשת פוטיפר, מאת פול גוגן, 1896

זוליכה, וגם זולייכה, סוליקה וזליכה – הוא על פי המסורת המוסלמית, שמה של אשת פוטיפר, שר הטבחים המצרי.