זמן סיבוב עצמי

זמן סיבוב עצמי של גוף אסטרונומי הוא משך הזמן בו הגוף משלים סיבוב שלם סביב ציר הסיבוב שלו.

Rotating earth (Very small).gif