זקן חברי הכנסת

זקן חברי הכנסת הוא המבוגר ביותר מבין חבריה של כנסת מסוימת.

עד לכנסת ה-16 הייתה לזקן חברי הכנסת הנוכחים בישיבתה הראשונה סמכות המעוגנת בחוק: לאחר פתיחת הישיבה הראשונה של הכנסת החדשה בידי נשיא המדינה, הופקד זקן חברי הכנסת הנוכחים על ניהול אותה ישיבה, עד לבחירת יושב הראש לאותה כנסת. בהיעדר נשיא המדינה פתח זקן חברי הכנסת הנוכחים את הישיבה. דרך פעולה זו נהגה למן התכנסות הכנסת השנייה ועד התכנסות הכנסת החמש עשרה. היא עוגנה בסעיף 4 לתקנון הכנסת ובהמשך בסעיף 13 לחוק יסוד: הכנסת.

בעקבות תיקון חוק יסוד: הכנסת בשנת 2000 (תיקון מס' 27) נלקח מזקן חברי הכנסת תפקיד זה, והחל מפתיחת הכנסת השש עשרה החל למלא אותו ותיק חברי הכנסת, כלומר אותו חבר הכנסת שכיהן בכנסת את פרק הזמן הרב ביותר במצטבר; ובמקרה של שוויון, יבחר חבר הכנסת המבוגר יותר. בעקבות תיקון נוסף לחוק היסוד יועבר התפקיד החל מפתיחת הכנסת העשרים ואחת ליושב ראש הכנסת הקודמת, אם נבחר שוב לכנסת החדשה.

חבר הכנסת שמעון פרס היה זקן חברי הכנסת במשך ארבע כנסות ברציפות, יותר מכל חבר כנסת אחר.

זקני חברי הכנסת

הרשימה מפרטת את האישים שהיו זקני חברי הכנסת במועד התכנסותה של כל אחת מן הכנסות:

עד הכנסת החמש עשרה:

מס' דיוקן שם מפלגה תאריך לידה הכנסת השבעת הכנסת הערות
תאריך עברי תאריך לועזי תאריך עברי תאריך לועזי
1 יהודה לייב פישמן מימון החזית הדתית המאוחדת

המזרחי

י"ג בכסלו ה'תרל"ו 11 בדצמבר 1875 הכנסת הראשונה ט"ו בשבט ה'תש"ט 14 בפברואר 1949 הישיבה הראשונה של הכנסת נוהלה על ידי נשיא מועצת המדינה הזמנית חיים ויצמן
2 חיים בוגר (בוגרשוב) הציונים הכלליים ז' בתשרי ה'תרל"ז 25 בספטמבר 1876 הכנסת השנייה י"ח באב ה'תשי"א 20 באוגוסט 1951 נשיא המדינה חיים ויצמן נעדר מן הישיבה[1]
3 Nahum Nir-Refalx.jpg נחום ניר-רפאלקס אחדות העבודה כ' באדר ה'תרמ"ד 17 במרץ 1884 הכנסת השלישית כ"ז באב ה'תשט"ו 15 באוגוסט 1955 הישיבה הראשונה של הכנסת נוהלה על ידי חבר הכנסת מרדכי נורוק
הכנסת הרביעית כ"ט בחשוון ה'תש"ך 30 בנובמבר 1959
הכנסת החמישית כ"ג באלול ה'תשכ"א 4 בספטמבר 1961
4 דוד בן-גוריון רפ"י י"ז בתשרי ה'תרמ"ז 16 באוקטובר 1886 הכנסת השישית כ"ז בחשוון ה'תשכ"ו 22 בנובמבר 1965
הרשימה הממלכתית הכנסת השביעית ז' בכסלו ה'תש"ל 17 בנובמבר 1969 הישיבה הראשונה של הכנסת נוהלה על ידי חבר הכנסת יצחק מאיר לוין
5 גולדה מאיר המערך

העבודה

י"א באייר ה'תרנ"ח 3 במאי 1898 הכנסת השמינית כ"ז בטבת ה'תשל"ד 21 בינואר 1974 מאיר ניהלה את הישיבה הראשונה של הכנסת על אף שהייתה חברת הממשלה ועמדה בראשה
6 זרח ורהפטיג מפד"ל ז' בשבט ה'תרס"ו 2 בפברואר 1906 הכנסת התשיעית כ"ז בסיוון ה'תשל"ז 13 ביוני 1977
7 יוסף בורג ט' בשבט ה'תרס"ט 31 בינואר 1909 הכנסת העשירית כ"ח בסיוון ה'תשמ"א 30 ביוני 1981
הכנסת האחת עשרה ט"ו באב ה'תשמ"ד 13 באוגוסט 1984
8 יאיר שפרינצק מולדת י"ז בחשוון ה'תרע"ב 8 בנובמבר 1911 הכנסת השתים עשרה י"ב בכסלו ה'תשמ"ט 21 בנובמבר 1988
9 יצחק שמיר הליכוד י"ד בחשוון ה'תרע"ו 22 באוקטובר 1915 הכנסת השלוש עשרה י"ב בתמוז ה'תשנ"ב 13 ביולי 1992 שמיר ניהל את הישיבה הראשונה של הכנסת אף על פי שהיה חבר הממשלה ועמד בראשה
10 שמעון פרס העבודה כ' באב ה'תרפ"ג 2 באוגוסט 1923 הכנסת הארבע עשרה ל' בסיוון ה'תשנ"ו 17 ביוני 1996 פרס ניהל את הישיבה הראשונה של הכנסת אף על פי שהיה חבר הממשלה ועמד בראשה;
הוא העביר את ניהול הישיבה לבא אחריו רחבעם זאבי
ישראל אחת

העבודה

הכנסת החמש עשרה כ"ג בסיוון ה'תשנ"ט 7 ביוני 1999

הכנסת השש עשרה ואילך, לאחר שהתפקיד איבד את משמעותו בחוק:

מס' דיוקן שם מפלגה תאריך לידה הכנסת השבעת הכנסת הערות
תאריך עברי תאריך לועזי תאריך עברי תאריך לועזי
1 שמעון פרס עבודה-מימד

העבודה

כ' באב ה'תרפ"ג 2 באוגוסט 1923 הכנסת השש עשרה ט"ו באדר א' ה'תשס"ג 17 בפברואר 2003
קדימה הכנסת השבע עשרה י"ט בניסן ה'תשס"ו 17 באפריל 2006 פרס היה גם ותיק חברי הכנסת
2 בנימין בן אליעזר העבודה י"ט בשבט ה'תרצ"ו 12 בפברואר 1936 הכנסת השמונה עשרה ל' בשבט ה'תשס"ט 24 בפברואר 2009 ותיק חברי הכנסת היה מיכאל איתן
הכנסת התשע עשרה כ"ה בשבט ה'תשע"ג 5 בפברואר 2013 בן אליעזר היה גם ותיק חברי הכנסת
3 זאב בנימין בגין הליכוד כ"ד באדר ה'תש"ג 1 במרץ 1943 הכנסת העשרים י"א בניסן ה'תשע"ה 31 במרץ 2015 ותיק חברי הכנסת הוא עמיר פרץ
4 יעל גרמן כחול לבן

יש עתיד

י"ט באב ה'תש"ז 5 באוגוסט 1947 הכנסת העשרים ואחת כ"ה בניסן ה'תשע"ט 30 באפריל 2019