חולצה כחולה

"שומרית" של "השומר הצעיר"
"חולצת תנועה" של "הנוער העובד והלומד"
"חולצת תנועה" של "'התנועה החדשה"

החולצה הכחולה היא החולצה המשמשת את חניכי תנועות הנוער הציוניות-סוציאליסטיות המכונות גם בפי חניכיהן ומדריכיהן "התנועות הכחולות" על שם חולצה זו.