חוסר דת
English: Irreligion

מפת העולם המראה את אחוז האנשים אשר מתייחסים לדת כאל מרכיב "בלתי חשוב" בחייהם.
   כרגע אין מידע

חוסר דת (בלועזית: Nonreligion או Irreligion) הוא המצב של היעדר, אדישות כלפי או דחייה של דת.[1] חוסר הדת יכול להיות מקרי, או להתבסס על אידאולוגיה, כגון מיזותאיזם, אתאיזם, אגנוסטיות, אפתאיזם, דאיזם, ספקנות, או חילוניות. חוסר דת יכול להיות מלווה ביחס שלילי, חיובי או אדיש כלפי דתות.

חוקרים שביקשו להגדיר את התופעה במובנים גלובליים ואת היקפה הדמוגרפי, הדגישו את הצורך להבחין בין "חוסר דת חיובי/משמעותי" – הכולל השקפת עולם נטורליסטית ללא זיקה למושגים על-טבעיים ורוחניים – לבין כל תופעה אחרת, כמו מי שהם דתיים פחות באופן יחסי.[2] כדי לזקק את הנתונים המתייחסים לחוסר דת אובייקטיבי, יש צורך ברגישות תרבותית רבה, ובמודעות להטייה הבסיסית המערבית לגבי מושג ה"דת" (למעשה נצרות מערבית, בין אם קתולית או פרוטסטנטית) הקשור בממסדים, אמונות תאולוגיות ותחומי חיים מוגדרים היטב שניתן להפריד בקלות יחסית מעולם היום-יום ה"חילוני". במזרח אסיה, קיים בידול חד בין אמונות עממיות באלים למושג "דת", שמתקשר לדתות ממוסדות כמו בודהיזם ונצרות, ומאמיני שינטו ביפן או שמאניזם בקוריאה יגדירו עצמם תכופות כ"לא דתיים". להבדיל מכך, יש מידע רב על שקיעת האמונות העל-טבעיות והמסורות הריטואליות בקרב האוכלוסייה העירונית והמשכילה. בקרב יהודים בישראל, כינויים כמו "חילוני" מתייחסים לכל מי שאיננו אורתודוקסי קפדן יחסית, למרות שרבים מהחילונים מתאפיינים בפרקטיקה ובאמונות דתיות נרחבות למדי; לעומת זאת, ביהדות ארצות הברית, מאפיינים מובהקים של חוסר דת נפוצים הרבה מעבר ל-25% לערך שאינם דתיים רשמית. במדינות המזרח התיכון, הממשלה דורשת כי כל האזרחים יהיו דתיים או רושמת אותם לפי דת, ולכן הנתונים המתקבלים במחקרים ובסקרים אינם משקפים בהכרח.[3][4] חלק מהמזדהים כלא-דתיים בעולם גם מגדירים עצמם כ"רוחניים".[5]

לפי אומדנים דמוגרפיים, המתחשבים בהגדרה הרחבה ביותר (היעדר הזדהות או השתייכות לדת כלשהי) ובהגדרה הצרה ביותר (אתאיזם חיובי), ההיקף העולמי של חוסר דת משמעותי נע בין 450 מיליון ל-1.6 מיליארד נפש, ומקיף בוודאות כמה מאות מיליונים.[6]

מפת ארצות [2], עמ' 9) מ-2005. התשובות האפשריות האחרות בסקר היו: "אני מאמין כי קיים סוג כלשהו של רוח או כוח חיים", "אינני מאמין בשום סוג של אל, רוח או כוח חיים" ו"אינני יודע".

ראו גם

Office-book.svg ספר: חוסר דת
אוסף של ערכים בנושא הזמינים להורדה כקובץ אחד.