חוקה (ישראל)

למדינת ישראל אין חוקה פורמלית, אך במהלך שנות קיומה נחקקו בה, בהתאם להחלטת הררי שהתקבלה באספה המכוננת, חוקי יסוד אחדים, העוסקים בסדרי השלטון ובזכויות האדם, כתחליף לחוקה. במקביל למהלך זה הועלו במשך השנים הצעות רבות לחקיקתה של חוקה, אך הן לא מומשו.

החל מפסק דין בנק המזרחי נהפכו חוקי היסוד לחוקה דה-פקטו על ידי בית המשפט העליון. מאז פסק הדין, חוקי היסוד הם המדרג הנורמטיבי העליון של החקיקה הישראלית והביקורת השיפוטית על חוקים רגילים נהפכה מהותית ולא טכנית כמו בעבר. את המהלך הוביל נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק בהסכמת שמגר, כנגד דעתו החולקת של חשין.