חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים

חוק הגבלת שיווק של משקאות אלכוהוליים הוא צו ישראלי שמטרתו היא צמצום צריכת האלכוהול בכלל ובקרב בני נוער בפרט. חוק זה חוקק בח' באייר תשס"ח (13 במאי 2008). החוק מגביל ואוסר פרסום של משקאות אלכוהוליים בתנאים מסוימים אצל היבואנים והמשווקים לשם צמצום צריכת האלכוהול.