חוק העונשין
English: Criminal code

חוק העונשין
Emblem of Israel.svg
תאריך לועזי4 באוגוסט 1977
תאריך עבריכ' באב תשל"ז
כנסתהכנסת התשיעית
חוברת פרסוםספר החוקים 864, עמ' 224.
משרד ממונהמשרד המשפטים
מס' תיקונים137
נוסח מלאהנוסח המלא

חוק העונשין, התשל"ז-1977, הוא לבו של המשפט הפלילי במדינת ישראל. ביותר מ-500 סעיפיו מפרט החוק תחילה את עקרונות המשפט הפלילי, ולאחר מכן הוא מונה סדרה ארוכה של עבירות פליליות ועונשים עליהן. בנושאים ספציפיים שונים נקבעו עבירות ועונשים גם בחוקים אחרים.