חוק טבע
English: Physical law

במדע, חוק טבע הוא קביעה, המסבירה את העובדות המוכרות לנו בטבע באורח אינדוקטיבי, אך אינה ניתנת להיסק לוגי מתוך עקרונות או קביעות אחרות. לדוגמה, חוק שימור האנרגיה שהוא חוק טבע מדעי בסיסי כזה. בהשוואה של תורות מתחום המדע לתורות מתחום המתמטיקה, חוק הטבע במדע מקביל לאקסיומה במתמטיקה.