חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

חוק יסוד: ישראל –
מדינת הלאום של העם היהודי
דגל ישראל
תאריך לועזי19 ביולי 2018
תאריך עבריז' באב ה'תשע"ח
כנסתהכנסת העשרים
מספר תומכים62
מספר מתנגדים55
עיקרי החוק
  • הגדרת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בלבד
  • קביעת העברית כשפת המדינה והערבית כשפה במעמד מיוחד
  • עיגון מעמדם החוקי של סמלי המדינה, חגי ישראל ושפת המדינה בחוק יסוד
  • המדינה תפעל לפיתוח התיישבות יהודית

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (מכונה גם: חוק הלאום), מעגן בחוק יסוד ערכים לאומיים יהודיים של מדינת ישראל, לאחר שרבים מהם כבר עוגנו בחוקים רגילים. החוק אושר בכנסת ב-19 ביולי 2018 ברוב של 62 בעד, 55 נגד ושני נמנעים.[1][2]

חוק היסוד קובע כי מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה זכותו הטבעית להגדרה עצמית, זכות שבמדינת ישראל היא ייחודית לעם היהודי. החוק מעגן בחוק יסוד את מעמדם של סמל מדינת ישראל, דגל ישראל והתקווה כהמנון המדינה, לוח השנה העברי, חגי ישראל ומועדיו והשפה העברית כשפת המדינה. כמו כן קובע החוק שהמדינה תעודד התיישבות יהודית, שירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל, וכי הערבית לא תיחשב שפה רשמית אלא שפה בעלת מעמד מיוחד.

נוסח החוק שהתקבל עורר מחלוקת, בעיקר על כך שנעדר ממנו אזכורה של ישראל כמדינה דמוקרטית המקנה שוויון לכל אזרחיה.