חוק מימון מפלגות

חוק מימון מפלגות, תשל״ג–1973 הוא החוק המסדיר בעיקרו את מקורות המימון של המפלגות המיוצגות בכנסת. החוק, שחוקק בשנת 1973, מעניק למפלגות מכספי המדינה מימון שוטף ומימון מיוחד לקראת בחירות וקובע מגבלות על קבלת תרומות על ידי המפלגות. מימון המפלגות נקבע לפי מספר חברי הכנסת שיש לכל מפלגה. הנימוקים העיקריים להחלת הגבלות חוקיות על אופן המימון הם ערך השוויון בבחירות, כלומר שלכל בוחר תהיה אותה היכולת להשפיע על תוצאות הבחירות ללא קשר לכוחו הכלכלי, וכן עיקרון הנאמנות המחייב שנבחרי ציבור לא יהיו תלויים בבעלי-הון.