חיים אישיים
English: Personal life

הבתים משקפים בדרך כלל את האספקטים השונים של חייהם האישיים של אנשים

החיים האישיים או חיי היום-יום הם דפוסי ההתנהגות של בני האדם בשגרת היומיום שלהם במקום עבודתם או בעתות הפנאי.

רוב הפעולות המבוצעות במסגרת חיי היום יום מעורבות מודעות עצמית[1].