חיים אישיים
English: Personal life

הבתים משקפים בדרך כלל את האספקטים השונים של חייהם האישיים של אנשים

החיים האישיים או חיי היומיום הם דפוסי ההתנהגות של בני האדם בשגרת היומיום שלהם במקום עבודתם או בעתות הפנאי.

רוב הפעולות המבוצעות במסגרת חיי היום יום מעורבות מודעות עצמית[1].