חיי נצח
English: Immortality

Disambig RTL.svg המונח "אלמוות" מפנה לכאן. לערך העוסק בפירושים אחרים, ראו בן אלמוות.
Disambig RTL.svg המונח "חיי עולם" מפנה לכאן. לערך העוסק בישיבה, ראו ישיבת חיי עולם.
סמל הענח' אשר סימל חיי נצח בתרבות מצרים הקדומה

חיי נצח (או אלמוות) הוא הרעיון של חיים בצורה גופנית, נפשית או רוחנית לאורך זמן אינסופי, ללא מוות.