חילונים
English: Hiloni

 • חילונים הם מגזר סוציולוגי במדינת ישראל המתייחס לאלו בציבור היהודי שזיקתם לדת נמוכה או לא קיימת. כ-44% מיהודי ישראל הבוגרים 'חילונים' או 'לא דתיים'.[1] ההגדרה איננה נשענת על השקפה או אידאולוגיה אחידה ולא על מאפייני התנהגות חד-משמעיים, והיא נובעת בעיקר מתפישה עצמית. בתקופת העלייה השנייה ואחריה נעשה שימוש במונח "חופשיים" כדי לציין את אותו עניין, תוך הבנה כי מדובר בלקיחת חופש מכבלי הדת המגבילה, אך במהלך השנים תפס המונח "חילונים" את מקומו בהוויה הישראלית. החלוקה של הציבור היהודי בישראל על פי מפתח של אמונה וזיקה למסורת מכילה גם את המגזרים המסורתי, הדתי והחרדי.

  רוכבי אופניים נוסעים בנתיבי איילון בתל אביב ביום הכיפורים, 2004
 • היסטוריה
 • הגדרת חילוני
 • תפיסת העולם החילונית
 • תרבות חילונית בישראל
 • שיעור החילונים באוכלוסיית ישראל הבוגרת
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

חילונים הם מגזר סוציולוגי במדינת ישראל המתייחס לאלו בציבור היהודי שזיקתם לדת נמוכה או לא קיימת. כ-44% מיהודי ישראל הבוגרים 'חילונים' או 'לא דתיים'.[1] ההגדרה איננה נשענת על השקפה או אידאולוגיה אחידה ולא על מאפייני התנהגות חד-משמעיים, והיא נובעת בעיקר מתפישה עצמית. בתקופת העלייה השנייה ואחריה נעשה שימוש במונח "חופשיים" כדי לציין את אותו עניין, תוך הבנה כי מדובר בלקיחת חופש מכבלי הדת המגבילה, אך במהלך השנים תפס המונח "חילונים" את מקומו בהוויה הישראלית. החלוקה של הציבור היהודי בישראל על פי מפתח של אמונה וזיקה למסורת מכילה גם את המגזרים המסורתי, הדתי והחרדי.

רוכבי אופניים נוסעים בנתיבי איילון בתל אביב ביום הכיפורים, 2004