חינוך
English: Education

עיינו גם בפורטל

P Education.png

חינוך ובהשכלה, בהם מוסדות, אישים, מושגים ועוד.


בת שש בכניסתה הראשונה לבית הספר, שנת הלימודים תש"פ (2019), ירושלים.

חינוך הוא תהליך של למידה, בו האדם רוכש ידע, מיומנות, ערכים או עמדות[1].באופן זה ניתן לראות את החינוך כמצבור של פעולות מכוונות, המשפיעות על התנהגות האדם ועל עצוב אישיותו[1].הוראה עם מטה-קוגניציה מכוונת לעיצוב תודעת האדם ופיתוח דרכי החשיבה שלו.

הפדגוגיה היא תורת החינוך והיא חוקרת את השיטות באמצעותן ניתן להשיג את מטרת החינוך בצורה הטובה ביותר.