חינוך
English: Education

עיינו גם בפורטל

P Education.png

חינוך ובהשכלה, בהם מוסדות, אישים, מושגים ועוד.


חינוך הוא תהליך של למידה, בו האדם רוכש ידע, מיומנות, ערכים או עמדות[1].באופן זה ניתן לראות את החינוך כמצבור של פעולות מכוונות, המשפיעות על התנהגות האדם ועל עצוב אישיותו[1].הוראה עם מטה-קוגניציה מכוונת לעיצוב תודעת האדם ופיתוח דרכי החשיבה שלו.

הפדגוגיה היא תורת החינוך והיא חוקרת את השיטות באמצעותן ניתן להשיג את מטרת החינוך בצורה הטובה ביותר.