טרמינולוגיה
English: Terminology

  • טרמינולוגיה היא תחום מחקר תאורטי שעניינו מונחים ושימושיהם. "מונחים", במסגרת הטרמינולוגיה, הם מילים, או מילים-מורכבות, המשמשות בהקשר מסוים, להבדיל מן השימוש הצר המצוי במילה, המציין אוסף הגדרות ייחודיות המשמשות במסגרת פרקטיקה מסוימת. מחקרים בטרמינולוגיה עוסקים בין היתר בשאלת היווצרותם של מונחים ויחסי הגומלין שלהם עם התרבות בה הם משמשים.

    טרמינולגיה מציינת דיסציפלינה רשמית, הלומדת באופן שיטתי את ה"שיום" וה"ייעוד" של מושגים במסגרת שדה פעילות אנושית, או תחום עניין אנושי, באמצעות מחקר וניתוח של מונחים בתוך הקשר, ולשם תיעוד וקידום השימוש הנכון בהם. מחקר טרמינולוגי עשוי לעסוק בשפה אחת, לכסות מספר שפות ("טרמינולוגיה רב שפתית", "טרמינולוגיה דו-שפתית" וכו'), או עשוי להתמקד בחקר מונחים במסגרת בין-תחומית.

  • סקירה
  • סוגי טרמינולוגיות
  • טרמינולגיה כדיסציפלינה
  • תאוריות של טרמינולגיה
  • לקריאה נוספת
  • קישורים חיצוניים

טרמינולוגיה היא תחום מחקר תאורטי שעניינו מונחים ושימושיהם. "מונחים", במסגרת הטרמינולוגיה, הם מילים, או מילים-מורכבות, המשמשות בהקשר מסוים, להבדיל מן השימוש הצר המצוי במילה, המציין אוסף הגדרות ייחודיות המשמשות במסגרת פרקטיקה מסוימת. מחקרים בטרמינולוגיה עוסקים בין היתר בשאלת היווצרותם של מונחים ויחסי הגומלין שלהם עם התרבות בה הם משמשים.

טרמינולגיה מציינת דיסציפלינה רשמית, הלומדת באופן שיטתי את ה"שיום" וה"ייעוד" של מושגים במסגרת שדה פעילות אנושית, או תחום עניין אנושי, באמצעות מחקר וניתוח של מונחים בתוך הקשר, ולשם תיעוד וקידום השימוש הנכון בהם. מחקר טרמינולוגי עשוי לעסוק בשפה אחת, לכסות מספר שפות ("טרמינולוגיה רב שפתית", "טרמינולוגיה דו-שפתית" וכו'), או עשוי להתמקד בחקר מונחים במסגרת בין-תחומית.