י"א באייר

►►אייר◄◄
יום טוב / שבתוןחג שאיננו שבתוןיום זיכרון או צום

י"א באייר הוא היום האחד עשר בחודש השמיני בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והוא החודש השני למניין החודשים מניסן.