יהדות אורתודוקסית

 • החת"ם סופר, מנהיג האורתודוקסיה המוקדמת.
  הרב שמשון בן רפאל הירש, מחשובי ההוגים האורתודוקסיים.

  היהדות האורתודוקסיתגרמנית: orthodoxes judentum) היא אחד משלושה זרמים גדולים ביהדות המודרנית, הממשיך לדגול באמונה המסורתית שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה ניתנו למשה בהר סיני ומדגיש את המחויבות המלאה לשלשלת הפסיקה המקובלת של ההלכה. עמדה זו מבדילה אותו משני הזרמים העיקריים האחרים, הקונסרבטיבים והרפורמים. קיומה של האורתודוקסיה כזרם נפרד הוא חידוש שהתפתח לראשונה במאה ה-19 במרכז אירופה, עקב התפוררות האוטונומיה הקהילתית היהודית במהלך האמנציפציה והקיטוב בין אלו שהוסיפו לשמור על זיקה לשמירת המצוות ובין הרוב שהלך והתרחק מחיי הדת. תהליך זה התבטא גם בהקמת מסגרות אורתודוקסיות עצמאיות.

 • מאפיינים
 • מקור השם
 • היסטוריה
 • חלוקה פנימית
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

החת"ם סופר, מנהיג האורתודוקסיה המוקדמת.
הרב שמשון בן רפאל הירש, מחשובי ההוגים האורתודוקסיים.

היהדות האורתודוקסיתגרמנית: Orthodoxes Judentum) היא אחד משלושה זרמים גדולים ביהדות המודרנית, הממשיך לדגול באמונה המסורתית שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה ניתנו למשה בהר סיני ומדגיש את המחויבות המלאה לשלשלת הפסיקה המקובלת של ההלכה. עמדה זו מבדילה אותו משני הזרמים העיקריים האחרים, הקונסרבטיבים והרפורמים. קיומה של האורתודוקסיה כזרם נפרד הוא חידוש שהתפתח לראשונה במאה ה-19 במרכז אירופה, עקב התפוררות האוטונומיה הקהילתית היהודית במהלך האמנציפציה והקיטוב בין אלו שהוסיפו לשמור על זיקה לשמירת המצוות ובין הרוב שהלך והתרחק מחיי הדת. תהליך זה התבטא גם בהקמת מסגרות אורתודוקסיות עצמאיות.