יהדות משיחית

סמל היהדות המשיחית המורכב ממנורה, מגן דוד ודג; הדג מסמל את נס הלחם והדגים שעל פי ספר הברית החדשה, בוצע בכנרת על ידי ישו.

יהדות משיחית הוא השם המקובל למספר קבוצות נוצריות אשר חבריהן מזדהים מסיבות שונות כיהודים ומקיימים, בנוסף לאמונתם הנוצרית, גם מגוון מצוות ומנהגים יהודיים.

כתבי הקודש של היהדות המשיחית הם הביבליה הנוצרית (הברית הישנה והברית החדשה) ובין עיקרי אמונתה מצוי השילוש הקדוש, במסגרתו נתפש ישו כמשיח ישראל וכאלוהים הבן שהתגשם בבשר. לפי אמונתם הוא נולד ממרים הבתולה, כרת בדמו את הברית החדשה עם מותו כקורבן על הצלב למען עוונות המין האנושי, קם לתחייה ביום השלישי למותו ועלה השמימה משם ישוב לשפוט את החיים והמתים בביאה שנייה.

המאפיין המבדיל את היהודים המשיחיים מזרמים נוצריים סטנדרטיים הוא הדגשת מאפיינים מסוימים מן המסורת היהודית, בפרט חגים, מנהגים וסממנים הנפוצים בה. חלק מהקבוצות היהודיות-משיחיות רואות עצמן כיורשות הכיתות היהודיות-נוצריות העתיקות, שפעלו בטרם התהוות הנצרות כדת השוללת את התורה ולא מצריכה גיור, אך התנועה היא ענף של הנצרות האוונגליסטית שקם בשנות ה-1970. שורשיו עוד בתנועה "העברית הנוצרית" של המאה ה-19, שביקשה להקים קהילות ייעודיות ליהודים מומרים בהן יוכלו לשמור על זהותם.

בעוד שחברי הקהילות המשיחיות מגדירים את עצמם כחלק מהיהדות, ומצהירים כי יהודי המקבל את אמונתם איננו מתנצר ואיננו מצטרף לדת אחרת, הם אינם מוכרים כלגיטימיים על ידי אף אחד מהזרמים ביהדות. בנוסף, רבים ממנהיגי התנועה קיבלו את הכשרתם במוסדות נוצריים אוונגליסטיים וחלקם אף משמש כמיסיונרים מטעמם ומתוקצב על ידם. נכון ל-2012, מספרם העולמי של כלל חברי התנועה מוערך בכ-350,000 איש, מהם בין 175,000 ל-250,000 איש בארצות הברית ובין 10,000 ל-20,000 איש בישראל.[1] חלק גדול מהיהודים המשיחיים אינם יהודים מלידה על פי ההלכה (כלומר אמם אינה יהודיה או ששני הוריהם אינם ממוצא יהודי). בשנות השבעים, בית המשפט העליון בישראל דחה עתירה של יהודים משיחיים להיכלל חוק השבות בשל הבחנתו שמאמינים בישו הם נוצרים.[2]