יוונית אטית
English: Attic Greek

 • היסטוריה של היוונית
  אלפבית יווני -- כתב ליניארי ב'
  פרוטו-יוונית
  (בערך 2000 לפנה"ס)
  יוונית מיקנית
  (בערך 1600 לפנה"ס–1100 לפנה"ס)
  יוונית עתיקה
  (בערך 800 לפנה"ס–300 לפנה"ס)
  דיאלקטים יווניים:
  איולית, אטית-איונית,
  דורית; יוונית הומרית
  דיאלקט אפשרי: מקדונית

  יוונית קוינה
  (מ-300 לפנה"ס)
  יוונית ביזנטית
  (בערך 330 אחרי-הספירה–1453)
  יוונית מודרנית (מ-1453)
  צאקונית, יווניטיקה, קאתארבוסה, דימוטיקי, יוונית פונטית,
  יוונית מודרנית סטנדרטית, קפריסאית יוונית, יוונית כרתאית

  יוונית אַטִית היא אחד הניבים הקדומים ביוונית עתיקה. אטית דוברה בחבל אַטיקָה, כולל בעיר אתונה. מכל הניבים היווניים העתיקים, הניב האטי הוא הקרוב ביותר לגלגולים מאוחרים יותר של השפה היוונית, והוא אף הניב המתועד ביותר במסמכים ששרדו מן העת הקלאסית. הניב האטי הוא הניב הנלמד ברוב הקורסים ליוונית עתיקה.

 • מקורות הניב ותחומיו
 • ספרות ביוונית אטית
 • אלפבית אטי
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים

היסטוריה של היוונית
אלפבית יווני -- כתב ליניארי ב'
פרוטו-יוונית
(בערך 2000 לפנה"ס)
יוונית מיקנית
(בערך 1600 לפנה"ס–1100 לפנה"ס)
יוונית עתיקה
(בערך 800 לפנה"ס–300 לפנה"ס)
דיאלקטים יווניים:
איולית, אטית-איונית,
דורית; יוונית הומרית
דיאלקט אפשרי: מקדונית

יוונית קוינה
(מ-300 לפנה"ס)
יוונית ביזנטית
(בערך 330 אחרי-הספירה–1453)
יוונית מודרנית (מ-1453)
צאקונית, יווניטיקה, קאתארבוסה, דימוטיקי, יוונית פונטית,
יוונית מודרנית סטנדרטית, קפריסאית יוונית, יוונית כרתאית

יוונית אַטִית היא אחד הניבים הקדומים ביוונית עתיקה. אטית דוברה בחבל אַטיקָה, כולל בעיר אתונה. מכל הניבים היווניים העתיקים, הניב האטי הוא הקרוב ביותר לגלגולים מאוחרים יותר של השפה היוונית, והוא אף הניב המתועד ביותר במסמכים ששרדו מן העת הקלאסית. הניב האטי הוא הניב הנלמד ברוב הקורסים ליוונית עתיקה.