יצירתיות
English: Creativity

יצירתיות

יצירתיות היא התהליך הפסיכולוגי היוצר רעיונות מקוריים ורלוונטיים לסיטואציה הנתונה[1]. תוצר של החשיבה היצירתית יכול להיות אינטלקטואלי (כתבה, שיר, מאמר) מוחשי (כמו פטנט, מוצר) או תהליך (שינוי ארגוני או תהליכי). מושג זה מהווה שדה מחקר בתחומים רבים, כגון פסיכולוגיה, חינוך, סוציולוגיה, כלכלה וניהול.