כלכלת פולין

כלכלת פולין
Panorama ul. Emilii Plater w Warszawie radek kołakowski.jpg
דירוג עולמיתמ"ג: 21 (2015)
מטבעזלוטי
ארגוני סחרהאיחוד האירופי, ארגון הסחר העולמי
וה-OECD
ענפי תעשייה עיקרייםייצור מכונות, ברזל ופלדה, כריית פחם, כימיקלים, בניית ספינות, עיבוד מזון, זכוכית, משקאות, טקסטיל
שנת כספיםשנה קלנדרית
סטטיסטיקה
תמ"ג1,126,000
תמ"ג לנפש29,307
צמיחה כלכלית3.4% (2014) (דירוג: 81; הערכה לשנת 2015)
תמ"ג לפי מגזרחקלאות (3.5%), תעשייה (34.2%), שירותים (57%) (2010)
אינפלציה (מה"ל)0.7% (2014)
אוכלוסייה מתחת לקו העוני18.4%
מדד ג'יני32.4 (דירוג: 108; 2012)
כוח עבודה17.92 מיליון נפש (2014) (הערכה לשנת 2015)
כוח עבודה לפי מקצועחקלאות (12.9%), תעשייה (30.2%), שירותים (57%) (2010)
אבטלה9.7% (2014)
קשרי מסחר
יצוא75.98 מיליארד דולר חופשי על הסיפון
(2004)
מדינות עיקריותגרמניה 33.4%, איטליה 5.8%, צרפת 5%, בריטניה 4.8%, צ'כיה 4.4%.
(2003)
יבוא81.61 מיליארד דולר חופשי על הסיפון (2004)
מדינות עיקריותגרמניה 28.9%, איטליה 8.1%, רוסיה 7.5%, צרפת 7%, הולנד 4.9%
(2003)
מימון ציבורי
חוב231 מיליארד דולר (49.9% מהתמ"ג) (2004)
הכנסות44.52 מיליארד דולר (2004)
הוצאות54.93 מיליארד דולר (2004)
סיוע כלכלי בינלאומי17 מיליארד דולר (האיחוד האירופי וקרנות)
הנתונים מבוססים בעיקר על: ספר העובדות העולמי של ה-CIA
הסכומים הנקובים בדולרים בערך זה, הכוונה לדולר ארצות הברית, אלא אם כן צוין אחרת

עם נפילת הגוש הקומוניסטי בסוף שנות ה-80, החלה פולין בצעדי ליברליזציה נרחבים במשק. חברות ממשלתיות רבות הופרטו והגבלות רבות על הקמת חברות פרטיות חדשות הוסרו. השקעות רבות זרמו לפולין ותרמו לפיתוחה המואץ. כיום נהנים הפולנים מרמת חיים גבוהה לאין ערוך מזו שהייתה להם העידן הקומוניסטי. פולין נחשבת למקרה מוצלח במיוחד של מעבר של כלכלה קומוניסטית לכלכה בעלת דגם מערבי ונחשבת לאחת המפותחות ביותר מקרב המדינות הקומוניסטיות לשעבר, ואחת עם שיעורי הצמיחה הגבוהים ביותר באירופה. עם שוק מקומי חזק ויציב, חוב פרטי נמוך, מטבע גמיש, וחוסר תלות במגזר יצוא אחד, פולין היא הכלכלה האירופית הגדולה היחידה שנמנעה מהמיתון של סוף שנות ה-2000. פולין הצטרפה לאיחוד האירופי ב-1 במאי 2004.

התוצר המקומי הגולמי במונחי שווי כוח הקנייה של פולין עומד נכון ל-2015 על כ-1 טריליון דולר, דבר המציב אותה ככלכלה ה-21 בגודלה בעולם והשישית בגודלה באיחוד האירופי. התוצר המקומי הגולמי לנפש בפולין הוא כ-25,000 דולר, נמוך בכ-30% מהממוצע באיחוד האירופי. מבחינת התוצר המקומי הגולמי לנפש פולין עומדת במקום ה-48 בעולם וה-22 באיחוד האירופי. ביחס לעולם כולו, מגדיר מדד הפיתוח האנושי את איכות החיים בפולין כ"גבוהה מאוד", ומציב אותה במקום ה-35 בעניין זה. בניגוד למדדים חיוביים רבים, האבטלה היא בעלת שיעור שאיננו מבוטל - 9.7% מכלל העובדים, נתון גבוה יחסית, אך הוא נתון במגמת ירידה. לאחר כעשור וחצי לנפילת הקומוניזם מטלות רבות מונחות לפני פולין, בהן הפרטתן של חברות ממשלתיות קטנות כמו גם בינוניות, וחקיקת חוקים ליברליים בנוגע לפתיחת עסקים פרטיים, שיעודדו רבות את התפתחותו של הסקטור הפרטי, אשר מהווה את המניע העיקרי לצמיחתה הכלכלית של פולין. אף על פי כן, התפתחותו של המגזר החקלאי אטית הרבה יותר, עקב בעיות מבניות, כוח-עבודה מיותר, משקים קטנים ולא יעילים והיעדר השקעות. מאז הצטרפותה של פולין לרוב המסגרות האירופאיות האזוריות, ובפרט לאמנת שנגן, פולנים רבים, כ-2.3 מיליון במספר, עזבו את פולין ומצאו עבודה מחוצה לה - בעיקר במדינות מערב אירופה.

ארגונם מחדש והפרטתם של "סקטורים רגישים" (לדוגמה פחם) היו גם כן איטיים, על אף שפני הדברים משתנים בעקבות השקעות חוץ באנרגיה ובפלדה. רפורמות שבוצעו במערכת הבריאות, החינוך, הפנסיה ובהנהלת המדינה הביאו למצב של נטל כבד יחסית על כספי הציבור. חיסול הגירעון התקציבי והמדיניות המוניטרית, תוך התמקדות בטיפול באינפלציה מצויים בראש סולם העדיפויות של הממשל הפולני. התקדמות נוספת בכלכלה תלויה בעיקר בהפרטתם של הסקטורים הממשלתיים הנותרים, צמצום מספר העובדים במגזר הציבורי ובדיקה מחדש של אי תשלום המיסים של חקלאים מאוגדים (אשר כרגע לא משלמים מס).

PKO Bank Polski הוא הבנק הגדול במדינה.