כסף (יסוד)
English: Silver

 • כסף
  קדמיום - כסף - פלדיום
  cu
  ag
  au
     
   
  47
  ag
   
                 
                 
                                     
                                     
                                                                 
                                                                 
     
  הטבלה המחזורית
  כללי
  מספר אטומי 47
  סמל כימי ag
  סדרה כימית מתכות מעבר
  צפיפות 10490 kg/m3
  מראה
  מתכת לבנה בוהקת
  silver crystal.jpg
  תכונות אטומיות
  משקל אטומי 107.8683 u
  רדיוס ואן דר ואלס 172 pm
  סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה 2, 8, 18, 18, 1
  תכונות פיזיקליות
  מצב צבירה בטמפ' החדר מוצק
  נקודת התכה 1234.93k (961.78°c)
  נקודת רתיחה 2435k (2161.85°c)
  לחץ אדים 0.34pa ב-1234k
  מהירות הקול 2600 מטר לשנייה ב-293.15k
  שונות
  אלקטרושליליות 1.93
  קיבול חום סגולי 232 j/(kg·k)
  מוליכות חשמלית 63 106/m·Ω
  מוליכות חום 429 w/(m·k)
  אנרגיית יינון ראשונה 731.0 kj/mol

  כסףאנגלית: silver, בלטינית: argentum) הוא יסוד כימי ממשפחת מתכות המעבר שסמלו הכימי ag ומספרו האטומי 47.

 • תכונות
 • כימיה
 • שימושים
 • היסטוריה
 • צורה בטבע
 • הפקה
 • היקף ייצור ועתודה עולמית
 • אמצעי זהירות
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

כסף
קדמיום - כסף - פלדיום
Cu
Ag
Au
   
 
47
Ag
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
כללי
מספר אטומי 47
סמל כימי Ag
סדרה כימית מתכות מעבר
צפיפות 10490 kg/m3
מראה
מתכת לבנה בוהקת
Silver crystal.jpg
תכונות אטומיות
משקל אטומי 107.8683 u
רדיוס ואן דר ואלס 172 pm
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה 2, 8, 18, 18, 1
תכונות פיזיקליות
מצב צבירה בטמפ' החדר מוצק
נקודת התכה 1234.93K (961.78°C)
נקודת רתיחה 2435K (2161.85°C)
לחץ אדים 0.34Pa ב-1234K
מהירות הקול 2600 מטר לשנייה ב-293.15K
שונות
אלקטרושליליות 1.93
קיבול חום סגולי 232 J/(kg·K)
מוליכות חשמלית 63 106/m·Ω
מוליכות חום 429 W/(m·K)
אנרגיית יינון ראשונה 731.0 kJ/mol

כסףאנגלית: Silver, בלטינית: Argentum) הוא יסוד כימי ממשפחת מתכות המעבר שסמלו הכימי Ag ומספרו האטומי 47.