כרטיס טלוויזיה
English: TV tuner card

כרטיס טלוויזיה בחיבור PCI

כרטיס טלוויזיה משמש לצפייה או הקלטה של תוכניות טלוויזיה במחשב. הכרטיס ממיר את גלי הרדיו למידע ספרתי אשר יכול לשמש קלט לתוכנות מחשב.

כרטיסי טלוויזיה מתחברים בדרך כלל לחריצי ה-PCI במחשב או כהתקני USB חיצוניים. קיימים גם כרטיסי טלוויזיה המשולבים בכרטיסי מסך. חלק מהכרטיסים הגרפיים יכולים להיות גם כרטיסי טלוויזיה.

יצרנים