כתובת IP
English: IP address

 • כתובת ip היא מספר חד-חד-ערכי המשמש לזיהוי נקודות קצה, כגון מחשב, ברשתות תקשורת שבהן משתמשים בפרוטוקול התקשורת ip, כגון רשת האינטרנט.

  הכתובת היא שדה מספרי באורך קבוע המשמש לזיהוי יחיד של נקודת קצה כלשהי המתקשרת בפרוטוקול התקשורת ip. נקודת קצה יכולה להיות מחשב ברשת, ציוד קצה כגון מדפסות, כוננים ועוד. גם לנתבי הרשת כתובות משלהם לשם בקרה וקביעת תצורה. לכל נקודת קצה ברשת משויכת כתובת ip ייחודית, וכך אפשר לשלוח אליה או לקבל ממנה מידע בצורה מזוהה.

  יש המכנים את כתובת הip של מחשב "תעודת הזהות של המחשב", אם כי תיאור זה הולם יותר כתובת mac, מאחר שכתובת ip לא קבועה, וייתכנו שני מחשבים עם אותה כתובת ip במידה והם לא מחוברים לאותה הרשת.

  כתובת ip ניתנת להשמה בצורה ידנית או להקצאה אוטומטית על ידי שרת dhcp, ולכן היא מכונה "כתובת לוגית", בשונה מכתובת mac, המכונה "כתובת פיזית", שכן היא ניתנת לציוד בשעת הייצור.

  כתובות ip מחלקות את הרשת בצורה היררכית כך שניתן לפנות לא רק לנקודת קצה אלא אף לרשת משנה (תת רשת) לצורך שליחת הודעה או ניתוב מרשת לתת רשת. התרגום בין כתובת נקודת הקצה לבין כתובת תת-הרשת בה היא נמצאת מבוצעת על ידי מסכות רשת.

  מגבלת כמות הכתובות שהיו קיימות על-פי גרסה 4 של פרוטוקול ה-ip, מובילה למעבר אל גרסה 6 שלו, המאפשר לחלק יותר כתובות ip.

 • פרוטוקולים רלוונטיים
 • סטנדרטים
 • מסכות רשת
 • חלוקה למחלקות בכתובות ipv4
 • כתובות ip מיוחדות
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים

כתובת IP היא מספר חד-חד-ערכי המשמש לזיהוי נקודות קצה, כגון מחשב, ברשתות תקשורת שבהן משתמשים בפרוטוקול התקשורת IP, כגון רשת האינטרנט.

הכתובת היא שדה מספרי באורך קבוע המשמש לזיהוי יחיד של נקודת קצה כלשהי המתקשרת בפרוטוקול התקשורת IP. נקודת קצה יכולה להיות מחשב ברשת, ציוד קצה כגון מדפסות, כוננים ועוד. גם לנתבי הרשת כתובות משלהם לשם בקרה וקביעת תצורה. לכל נקודת קצה ברשת משויכת כתובת IP ייחודית, וכך אפשר לשלוח אליה או לקבל ממנה מידע בצורה מזוהה.

יש המכנים את כתובת הIP של מחשב "תעודת הזהות של המחשב", אם כי תיאור זה הולם יותר כתובת MAC, מאחר שכתובת IP לא קבועה, וייתכנו שני מחשבים עם אותה כתובת IP במידה והם לא מחוברים לאותה הרשת.

כתובת IP ניתנת להשמה בצורה ידנית או להקצאה אוטומטית על ידי שרת DHCP, ולכן היא מכונה "כתובת לוגית", בשונה מכתובת MAC, המכונה "כתובת פיזית", שכן היא ניתנת לציוד בשעת הייצור.

כתובות IP מחלקות את הרשת בצורה היררכית כך שניתן לפנות לא רק לנקודת קצה אלא אף לרשת משנה (תת רשת) לצורך שליחת הודעה או ניתוב מרשת לתת רשת. התרגום בין כתובת נקודת הקצה לבין כתובת תת-הרשת בה היא נמצאת מבוצעת על ידי מסכות רשת.

מגבלת כמות הכתובות שהיו קיימות על-פי גרסה 4 של פרוטוקול ה-IP, מובילה למעבר אל גרסה 6 שלו, המאפשר לחלק יותר כתובות IP.