כתיבה טכנית

  • כתיבה טכנית או תקשורת טכנית (המכונה לעיתים גם עריכה טכנית) הוא אחד ממקצועות התקשורת, המתמקד בהעברת מידע בנושאים טכנולוגיים. כתב טכני אחראי על יצירה ותחזוקה של מדריכי התקנה ושימוש, בתחומים כמו חומרה ותוכנה, הנדסה, כימיה, תעופה, רובוטיקה, כספים, רפואה, מוצרי צריכה, ביו-טכנולוגיה ויערנות. "החברה לתקשורת טכנית"[1] מגדירה תקשורת טכנית ככל צורה של תקשורת, שיש לה אחד או יותר מהמאפיינים הבאים: "(1) המעבירה מסר על נושא טכני או דורש מומחיות, כמו תוכנות מחשב, תהליכים רפואיים, או רגולציה סביבתית; (2) מעבירה מסרים באמצעות מסמכים מודפסים או טכנולוגיה, כמו דפי אינטרנט, קובצי עזרה, או אתרי מדיה חברתית; או (3) מספקת הוראות כיצד לבצע פעולה מסוימת, ללא קשר להיבט הטכני של הפעולה"[2].

  • היסטוריה
  • תחומי תיעוד
  • תעשיות
  • מאפייני המקצוע
  • קישורים חיצוניים
  • הערות שוליים

כתיבה טכנית או תקשורת טכנית (המכונה לעיתים גם עריכה טכנית) הוא אחד ממקצועות התקשורת, המתמקד בהעברת מידע בנושאים טכנולוגיים. כתב טכני אחראי על יצירה ותחזוקה של מדריכי התקנה ושימוש, בתחומים כמו חומרה ותוכנה, הנדסה, כימיה, תעופה, רובוטיקה, כספים, רפואה, מוצרי צריכה, ביו-טכנולוגיה ויערנות. "החברה לתקשורת טכנית"[1] מגדירה תקשורת טכנית ככל צורה של תקשורת, שיש לה אחד או יותר מהמאפיינים הבאים: "(1) המעבירה מסר על נושא טכני או דורש מומחיות, כמו תוכנות מחשב, תהליכים רפואיים, או רגולציה סביבתית; (2) מעבירה מסרים באמצעות מסמכים מודפסים או טכנולוגיה, כמו דפי אינטרנט, קובצי עזרה, או אתרי מדיה חברתית; או (3) מספקת הוראות כיצד לבצע פעולה מסוימת, ללא קשר להיבט הטכני של הפעולה"[2].