לוגיסטיקה
English: Logistics

לוגיסטיקה היא העברת ציוד ומידע בין נקודת מוצא לנקודת יעד, לשם מילוי דרישות הלקוחות (אנשים פרטיים, חברות, יחידות צבאיות, חלק מארגון וכדומה).

מומחית לוגיסטיקה של הצי האמריקאי מבצעת אספקת מלאי, במחסן נושאת המטוסים מסדרת נימיץ ג'ורג' ה' ו' בוש
טעינת מכולות מאוניית משא למשאיות בנמל ג'ווהרלל נֶהרוּ, הודו
אחסון טובין המוכנים לטעינה בעזרת מלגזה, במחסן של חברת "Nexus Distribution" המספקת לוגיסטיקת צד שלישי
שיירת האספקה הראשונה לירושלים לאחר הסרת המצור עליה ב-1948

להשגת מטרה זו נדרשים תכנון, יישום ובקרה של תהליכים הכורכים יחד מידע רלוונטי, אמצעי תחבורה, מלאי, אחסנה, טיפול בחומרים ואריזה, ולעיתים קרובות גם אבטחה.

המונח משמש במספר תחומים, כשהבולטים שבהם הם הספקת ציוד לצבאות, שינוע מטענים אזרחיים וניהול החומר במפעלים.

לוגיסטיקה לשם העברת מטענים וסחורות במגזר האזרחי-עסקי נקראת בעברית שילוּח (ולפעמים "שילוּח מטענים". באנגלית אין שם נפרד), ובמקרה של העברת מטענים בין מדינות - שילוח בינלאומי.