לוגיקה (פירושונים)

האם התכוונתם ל...

 • לוגיקה – ענף של הפילוסופיה העוסק בהבחנה בין הסקה נכונה להסקה לא נכונה. קרוי גם "תורת ההיגיון"
 • לוגיקה מתמטית – תחום במתמטיקה העוסק במערכות פורמליות:
  • לוגיקה בוליאנית – ענף מתחום הלוגיקה המתמטית והאלגברה הבוליאנית העוסק בפסוקים שלהם שני ערכי אמת: אמת ושקר
  • לוגיקה טרינארית – מערכת רב-ערכית שבה שלושה ערכי אמת: אמת, שקר, וערך שלישי
  • לוגיקה מודלית – הרחבה של הלוגיקה הקלאסית, המספקת אפשרות להגדרה פורמלית של ביטויים מודאליים
  • לוגיקה עמומה – לתורות לוגיות המנסות להחיל את עקרונות החשיבה הרציונלית על תחומים שבהם נראה כי שני חוקי היסוד של הלוגיקה הקלאסית אינם מתאימים
 • לוגיקת זמן (לוגיקה טמפורלית) - הרחבה של הלוגיקה הקלאסית המאפשרת ביטויים הקשורים בזמן
 • לוגיקה דינמית – שיטה בתכנון מעגלים משולבים