מאמץ גזירה
English: Shear stress

גוף מוצק העמוס לגזירה. חתך הגזירה הוא הקטע AB.
גוף מוצק העמוס לגזירה.
מעוות הגזירה, בתרשים תלת ממדי.
דוגמה לפעולת גזירה: שתי פלטות מרותכות נמשכות בכוח F.
תמונת דרך באנגליה, שנהרסה כתוצאה מגזירה.

גוף מוצק נתון למאמץ גזירה כאשר פועלים עליו שני כוחות אשר כיוונם מקביל/משיק לפני השטח של החומר. הכוחות צריכים לפעול בכיוונים מנוגדים. בשונה ממאמץ מתיחה ומאמץ לחיצה אשר מורכבים מכוחות הפועלים בניצב לפני השטח.