מבצע הלם

מבצע הלם
מלחמה: מלחמת ההתשה
Super Frelon Hatzerim 28042004.jpg

מסוק סופר פרלון
תאריך התחלה: 31 באוקטובר 1968
תאריך סיום: 31 באוקטובר 1968
מקום: נגע חמאדי
תוצאה: הרס קו מתח גבוה
הצדדים הלוחמים

ישראלישראל  ישראל

מצריםמצרים  מצרים

מפקדים
כוחות

14 צנחנים
4 מסוקי סופרפרלון

שומרי מתקנים

אבידות

אין

מבצע הלם היה מבצע הפשיטה הראשון שביצע צה"ל בעומק מצרים. המבצע נערך ב-31 באוקטובר 1968 ובו פשטו כוחות סיירת צנחנים, מוטסים במסוקי "סופר פרלון", על שלושה יעדי תשתית חשובים במצרים.