מגנטרון

  • חתך במגנטרון של תנור מיקרוגל ביתי
    מכ"ם פעימות בו עושים שימוש במגנטרון, זהו מכ"ם גילוי של סוללת טילי קרקע אוויר מסוג הוק.

    מגנטרוןיוונית: μαγνήτης מגנט+אלקטרון) היא שפופרת ריק המחוללת קרינה אלקטרומגנטית בתדר רדיו ומיקרוגל.

  • מבנה
  • פעולה
  • שימושים
  • קישורים חיצוניים

חתך במגנטרון של תנור מיקרוגל ביתי
מכ"ם פעימות בו עושים שימוש במגנטרון, זהו מכ"ם גילוי של סוללת טילי קרקע אוויר מסוג הוק.

מגנטרוןיוונית: μαγνήτης מגנט+אלקטרון) היא שפופרת ריק המחוללת קרינה אלקטרומגנטית בתדר רדיו ומיקרוגל.