מדע המדינה

מדע המדינה (באנגלית: Political science) הוא תחום ידע אקדמי החוקר בעיקרו את השלטון ואת הדרכים בהם הוא מתארגן. נחקרות בו גישות פוליטיות ומבנים של חברות גדולות, על בסיס ההגדרה של מושג המדינה כפי שהוגדר על ידי אפלטון בשילוב עם ההגדרה המודרנית של המושג. וכן רעיונות ואידיאולוגיות פוליטיות.

התחום מתמקד בעיקר בשלטון בצורתו המודרני כמדינה ומתרחב גם ליחסים בתוך המדינה כפי שנקבעים על ידי הממשל והחברה וביחסי הגומלין שביניהם, והן באופן רחב ביחסים בין מדינות. התחום כולל, בין היתר, את התחומים פוליטיקה השוואתית, תורת המשטרים, מנהל ציבורי[1] ומחשבה מדינית,[2] וקשור גם להיסטוריה פוליטית ויחסים בין לאומיים.