מודל ה-OSI
English: OSI model

 • מודל ה־osi (קיצור של: open systems interconnection) הוא מודל המציג את הפעולות השונות הנדרשות על-מנת להעביר נתונים ברשת תקשורת, ואת הסדר בין הפעולות השונות. המודל מתייחס לחומרה, לתוכנה ולשידור וקליטת הנתונים, ובין השאר, מספק הסבר כללי על מרכיביה השונים של הרשת ועל תפקידי המרכיבים. המודל נוצר על ידי ארגון התקינה הבינלאומי בצורה של מודל שכבתי בעל 7 שכבות שכל שכבה בו מבצעת חלק מסוים מהפעולות הדרושות לביצוע התקשורת.

  למרות שהמודל נוצר בעבור רשתות מחשבים, הוא יכול לייצג בקלות גם שיטות תקשורת אחרות, כגון שיחות טלפון או העברת מכתבים בדואר.

  סיווג מודל ה-osi
  שכבת היישום http, smtp, ftp, rtp, irc, snmp, sip, dns, dhcp
  שכבת הייצוג mime, ascii, unicode, ssl
  שכבת השיחה asp, pptp, ssh, nfs, rpc, socks
  שכבת התעבורה tcp, udp, sctp, dccp
  שכבת הרשת ip (ipv4, ipv6), icmp, ipx, ניתוב
  שכבת הקו ethernet, token ring, fddi
  השכבה הפיזית e1, 10base-t, rs-232, dsl, sonet
  רכיבי תקשורת במודל ה־osi
  מחשב (לקוח), טלפון ip application
  presentation
  session
  transport
  נתבbrouter network
  מתג, כרטיס רשת, גשר data link
  מרכזת, משחזר, מודם physical
 • הרקע לפיתוח המודל
 • המבנה
 • עטיפה (כימוס)
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים

מודל ה־OSI (קיצור של: Open Systems Interconnection) הוא מודל המציג את הפעולות השונות הנדרשות על-מנת להעביר נתונים ברשת תקשורת, ואת הסדר בין הפעולות השונות. המודל מתייחס לחומרה, לתוכנה ולשידור וקליטת הנתונים, ובין השאר, מספק הסבר כללי על מרכיביה השונים של הרשת ועל תפקידי המרכיבים. המודל נוצר על ידי ארגון התקינה הבינלאומי בצורה של מודל שכבתי בעל 7 שכבות שכל שכבה בו מבצעת חלק מסוים מהפעולות הדרושות לביצוע התקשורת.

למרות שהמודל נוצר בעבור רשתות מחשבים, הוא יכול לייצג בקלות גם שיטות תקשורת אחרות, כגון שיחות טלפון או העברת מכתבים בדואר.