מודל (מדע)

במדע, מודל (בעברית: דגם) הוא ייצוג תאורטי של מערכת מורכבת, שמטרתו לחקות את המערכת בהיבטים מהותיים. המודל אינו מתאר כל תופעה במערכת, אלא מתייחס להיבטים מוגדרים ומצומצמים שלה. המודל מבוסס על קירוב של המציאות בדרך של הפשטה, איחוד ישויות והתעלמות מגורמים שהשפעתם אינה מהותית. יעילות המודל נבחנת באותם קריטריונים שבהם נבחנת תאוריה מדעית: יכולתו להסביר תופעות שנצפו בעבר, ויכולת הניבוי שלו לגבי תופעות בעתיד.

השימוש במודלים הוא אחד מאבני הפינה של השיטה המדעית. מודל בדוק ומבוסס המציע הסבר אחיד ובר-הפרכה למספר תופעות נקרא תאוריה.