מוליך למחצה
English: Semiconductor

פרוסת צורן (סיליקון)

מוליך למחצהאנגלית: Semiconductor) הוא חומר אשר תכונות ההולכה החשמלית שלו נמצאות בתחום הרחב שבין אלה של חומרים מוליכים לבין אלה של חומרים מבודדים. תכונות ההולכה של מוליך למחצה משתנות מאוד כתלות בגורמים חיצוניים כגון טמפרטורה וחשיפה לאור. לחומרים מוליכים למחצה שימושים רבים בתחום האלקטרוניקה.

הניסוי הראשון בחומר מוליך למחצה נערך על ידי מייקל פאראדיי ב-1833. פאראדיי גילה כי ההתנגדות החשמלית של כסף גופרי יורדת בצורה דרסטית עם חימומו של החומר על גזיה רגילה.