מוסר כפול

מוסר כפול (או סטנדרט כפול) הוא יישום של גישות מוסריות שונות בשני מקרים דומים.

במקרים של מוסר כפול מקובל (בקרב החברה, בקרב גוף מסוים או על ידי יחיד) שמילים, ביטויים, נורמות החברתיות, או הכללות מיושמים על ידי (או כלפי) קבוצה אחת של אנשים, אך לא מקובלים ואף נחשבים לטאבו כאשר הם מיושמים על ידי (או כלפי) קבוצה אחרת. השוני בין הקבוצות יכול להיות בגיל, באתניות, בגזע, בדת, במגדר וכו'.

יישום מדיניות מוסר כפול נחשב להפרת הזכות לשוויון.

מוסר כפול במיניות

מוסר כפול במיניות מתייחס לשיפוט שונה ביחס להתנהגות מינית של גברים ונשים.[1] באופן מסורתי, הגישה היא שגברים אמורים ליזום יחסי מין ונשים תפקידם הוא רק להסכים או לסרב. דוגמאות למוסר כפול במיניות:

  • כינוי הגנאי "שרמוטה" מייצג את השיפוט לחומרה של נשים המקיימות יחסי מין עם בני/ות זוג רבים/ות בניגוד לגברים.[2]
  • קידום הצורך של נערות, אך לא נערים, לשמור על טוהר מיני לפני החתונה.
  • הטענה לפיה נשים שמתלבשות באופן חושפני אשמות בכך שהן מוטרדות מינית או הופכות לקרבנות של אלימות מינית.