מזוזה
English: Mezuzah

מצוות מזוזה
(מקורות עיקריים)
Nożyk Synagogue in Warsaw mezuzah.JPG
מזוזה קבועה בפתח הדלת
מקראדברים, ו', ד'-ט'; י"א, י"ג-כ"א
משנהמסכת מנחות, פרק ג', משנה ז'
תלמוד בבלימסכת מנחות, דף ל"א, עמוד ב' - לד עמוד א
משנה תורהספר אהבה, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, פרק ד'
שולחן ערוךיורה דעה, סימן רפ"ה - רצא
ספרי מניין המצוותספר המצוות, עשה ט"ו
ספר החינוך, מצווה תכ"ג
מקורות נוספיםמסכתות קטנות מסכת מזוזה.

ביהדות, מְזוּזָה היא תשמיש קדושה הנקבע בצד הכניסה לבית מגורים ובחדרי הבית. תוכנה העיקרי של המזוזה הוא קלף עליו נכתבות בכתב סת"ם פרשיות 'שמע ישראל', ו־'והיה אם שמוע' מחומש דברים. על פי רוב, יריעת הקלף נתונה בתוך בית המזוזה, התקן קשיח שנועד לכיסוי הקלף ולשמירה עליו.

ישנה מצוות עשה[1] לקבוע מזוזה (כלומר, קלף ועליו שתי פרשיות המזוזה) על דופן פתח בית מגורים ובפתחי חדרים בבית מגורים, וכן בשערי יישובים וערים (במידה וקיים שער).