מיאר

 • gnome-colors-edit-find-replace.svg
  יש לשכתב ערך זה. ייתכן שהערך מכיל טעויות, או שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים.
  אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

  המיאר (maiar) (מיא ביחיד) היו אלים נחותים, בלגנדריום של ג'ון רונלד רעואל טולקין, אשר מספרם לא נודע, אך ידוע כי קיימים רבים כמותם - שכן, הם איתני טבע ורגש; ורובם הגדול חי באמן. למעשה, ניתן להשוות אותם לאלים ממיתולוגיות שונות, כמו הנימפות, או המוזות. כמו כן, הם יכולים ללבוש צורות שונות, כמו האיסטרי (הקוסמים). המיאר נהגו לשרת את הולאר, 14 האלים העליוניים. דבר זה מצביע כי לכל אחד קשר לממשלה מסוימת. קיימים מספר מיאר המופיעים לאורך סיפורי הארץ התיכונה, מבריאת העולם ושנות העצים ועד סוף העידן השלישי, ואלה הם:

 • מיאר משנות העצים והעידן הראשון
 • מהעידן השני והשלישי
 • בלרוגים
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים

Gnome-colors-edit-find-replace.svg
יש לשכתב ערך זה. ייתכן שהערך מכיל טעויות, או שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

המיאר (Maiar) (מיא ביחיד) היו אלים נחותים, בלגנדריום של ג'ון רונלד רעואל טולקין, אשר מספרם לא נודע, אך ידוע כי קיימים רבים כמותם - שכן, הם איתני טבע ורגש; ורובם הגדול חי באמן. למעשה, ניתן להשוות אותם לאלים ממיתולוגיות שונות, כמו הנימפות, או המוזות. כמו כן, הם יכולים ללבוש צורות שונות, כמו האיסטרי (הקוסמים). המיאר נהגו לשרת את הולאר, 14 האלים העליוניים. דבר זה מצביע כי לכל אחד קשר לממשלה מסוימת. קיימים מספר מיאר המופיעים לאורך סיפורי הארץ התיכונה, מבריאת העולם ושנות העצים ועד סוף העידן השלישי, ואלה הם: