מיזנתרופיה
English: Misanthropy

  • שונא הבריות של מולייר

    מיזנתרופיה היא חוסר אהדה, חוסר אמון או שנאה כלפי המין האנושי, או נטייה שלא לבטוח באנשים אחרים. המונח מתייחס גם לאלו אשר היגלו עצמם לבידוד חברתי בשל התחושות שלעיל.

    מקורו של המונח במילים היווניות שנאה (μίσος) ואדם (άνθρωπος).

  • דמותו של המיזנתרופ
  • בתרבות
  • בפילוסופיה
  • ראו גם

מיזנתרופיה היא חוסר אהדה, חוסר אמון או שנאה כלפי המין האנושי, או נטייה שלא לבטוח באנשים אחרים. המונח מתייחס גם לאלו אשר היגלו עצמם לבידוד חברתי בשל התחושות שלעיל.

מקורו של המונח במילים היווניות שנאה (μίσος) ואדם (άνθρωπος).