מכון התקנים הישראלי

 • מכון התקנים הישראלי
  מכון התקנים הישראלי.png
  בניין מכון התקנים
  מידע כללי
  תחום שיפוט חוק התקנים, התשי"ג-1953
  משרד אחראי משרד התעשייה והמסחר
  הקמה 1953
  מטה מרכזי רמת אביב
  עובדים 1,000
  תקציב

  2015[1]
  הכנסות: 402 מיליון ש"ח
  הוצאות: 411 מיליון ש"ח

  גירעון תקציבי: 9 מיליון ש"ח
  www.sii.org.il
  מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון ברמת אביב
  המבנים המרכזי והשמאלי

  מכון התקנים הישראלי (הידוע בראשי התיבות "מת"י") הוא גוף סטטוטורי הפועל על פי הסמכויות שמעניק לו חוק התקנים, התשי"ג-1953[2]:

  מטרת המכון היא תקינה והבטחת רמה נאותה של טיב המצרכים, אם בקביעת תקנים ואם בדרך אחרת, ורשאי הוא, בין השאר, לערוך מחקרים, סקרים ובדיקות של חמרים, מוצרים ומיתקנים, לאשר מיפרטים וכללים טכניים ולעודד את השימוש בהם, ולקיים השגחה על ייצור מצרכים בהתאם לכללים שקבע וכן לעסוק באיסוף מידע, מיונו והפצתו.

  הגופים האחראים לקביעת מדיניותו של המכון נושאים אופי ציבורי: הגוף העליון הוא המועצה הכללית, תחתיו פועל ה"וועד הפועל" (הדירקטוריון). במועצה הכללית ובוועד הפועל מיוצגים כלל מגזרי המשק והחברה: המגזר העסקי, התעשייה והמסחר, המגזר הצרכני, רשויות המדינה, גופי מדע, מחקר ועוד. מנכ"ל המכון מאז אוגוסט 2018 הוא גלעד גולוב.[3] למכון כ-1,000 עובדים, והכנסותיו השנתיות עומדות על כ-400 מיליון ש"ח.[4]

  לשם ביצוע המשימות המוטלות עליו, פועל מכון התקנים בשלושה תחומים עיקריים: תקינה, בדיקות מעבדה והתעדה של מוצרים ושירותים. בנוסף, מרכז ההדרכה של מכון התקנים מבצע הכשרות למקצועות השונים הקשורים לפעילותו.

 • היסטוריה
 • תקינה
 • התעדות למוצרים, תהליכים ושירותים
 • הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות
 • ביקורת
 • הרפורמה במכון התקנים
 • הסכמי הכרה בינלאומיים
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

מכון התקנים הישראלי
מכון התקנים הישראלי.png
בניין מכון התקנים
מידע כללי
תחום שיפוט חוק התקנים, התשי"ג-1953
משרד אחראי משרד התעשייה והמסחר
הקמה 1953
מטה מרכזי רמת אביב
עובדים 1,000
תקציב

2015[1]
הכנסות: 402 מיליון ש"ח
הוצאות: 411 מיליון ש"ח

גירעון תקציבי: 9 מיליון ש"ח
www.sii.org.il
מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון ברמת אביב
המבנים המרכזי והשמאלי

מכון התקנים הישראלי (הידוע בראשי התיבות "מת"י") הוא גוף סטטוטורי הפועל על פי הסמכויות שמעניק לו חוק התקנים, התשי"ג-1953[2]:

מטרת המכון היא תקינה והבטחת רמה נאותה של טיב המצרכים, אם בקביעת תקנים ואם בדרך אחרת, ורשאי הוא, בין השאר, לערוך מחקרים, סקרים ובדיקות של חמרים, מוצרים ומיתקנים, לאשר מיפרטים וכללים טכניים ולעודד את השימוש בהם, ולקיים השגחה על ייצור מצרכים בהתאם לכללים שקבע וכן לעסוק באיסוף מידע, מיונו והפצתו.

הגופים האחראים לקביעת מדיניותו של המכון נושאים אופי ציבורי: הגוף העליון הוא המועצה הכללית, תחתיו פועל ה"וועד הפועל" (הדירקטוריון). במועצה הכללית ובוועד הפועל מיוצגים כלל מגזרי המשק והחברה: המגזר העסקי, התעשייה והמסחר, המגזר הצרכני, רשויות המדינה, גופי מדע, מחקר ועוד. מנכ"ל המכון מאז אוגוסט 2018 הוא גלעד גולוב.[3] למכון כ-1,000 עובדים, והכנסותיו השנתיות עומדות על כ-400 מיליון ש"ח.[4]

לשם ביצוע המשימות המוטלות עליו, פועל מכון התקנים בשלושה תחומים עיקריים: תקינה, בדיקות מעבדה והתעדה של מוצרים ושירותים. בנוסף, מרכז ההדרכה של מכון התקנים מבצע הכשרות למקצועות השונים הקשורים לפעילותו.