ממשלת ישראל החמישית

ממשלת ישראל החמישית
Mem Sharet5.jpg
מעט מחברי הממשלה
מידע כללי
תחילת כהונה 26 בינואר 1954
סוף כהונה 29 ביוני 1955
ראש ממשלה משה שרת
הקבינט הקודם ממשלת ישראל הרביעית
הקבינט הבא ממשלת ישראל השישית

ממשלת ישראל החמישית, בראשותו של משה שרת פעלה מה-26 בינואר 1954 עד ה-29 ביוני 1955, בזמן כהונתה של הכנסת השנייה.