ממשלת מצרים

סמל מצרים
ערך זה הוא חלק מסדרת
ממשל ופוליטיקה של מצרים

ממשלת מצרים ידועה גם בתור מועצת השרים של מצריםערבית مجلس الوزراء ) היא הרשות המבצעת אשר בראשה עומד ראש הממשלה.לממשלה יש תפקיד מוביל בעיצוב סדר היום של הפרלמנט. כאשר הממשלה יכולה להציע חוקים לפרלמנט ותיקונים עבור חוקים אשר נדונים במהלך ישיבות של הפרלמנט.

הפרלמנט המצרי רשאי להגיש הצעה של אי אמון בממשלה, דבר אשר על להוביל להתפטרות מועצת השרים. לפרלמנט סמכות להורות לשרים לענות על שאלות חברי הפרלמנט, בכתב ובעל פה, במסגרת חקירות פרלמנטריות או דרך הצגת הנעשה במשרדי הממשלה.

בנוסף, השרים משתתפים בפגישות פרלמנטריות, כאשר מדובר בחוקים הנוגעים לתחומי האחריות שלהם.