מנדט (פירושונים)
English: Mandate

האם התכוונתם ל...