מספר

מספר הוא מושג מופשט, שבמשמעותו המקובלת משמש לציון כמות.