מספר
English: Number

מספר הוא עצם מתמטי מופשט, שבמשמעותו המקובלת משמש לציון כמות.