מעגל
English: Circle

Disambig RTL.svg המונח "עיגול" מפנה לכאן. לערך העוסק בפעולה מתמטית, ראו עיגול (אריתמטיקה).
החלק החיצוני הצבוע באפור מסמן את המעגל והשטח הצבוע בצהוב מסמן את העיגול

מעגל הוא המקום הגאומטרי של כל הנקודות במישור שמרחקן מנקודה מסוימת, המרכז, קבוע. המרחק של כל נקודה מהמרכז נקרא רדיוס (בעברית מחוג).

היחס בין היקף העיגול (אותו מקיף המעגל) לקוטרו קבוע בכל המעגלים, ומסומן על ידי האות היוונית π.

למעגל ברדיוס היקף , והוא חוסם עיגול ששטחו .