מעגל חשמלי

 • מעגל חשמלי עם נורות

  מעגל חשמלי מורכב מאוסף של רכיבים חשמליים, כמו נגדים, סלילים (משרנים), קבלים, דיודות, טרנזיסטורים, המחוברים ביניהם בעזרת מוליכים, בצורה שמאפשרת זרימה של זרם חשמלי דרכם.

  איור סכמטי של מעגל חשמלי

  כדי שיזרום זרם במעגל צריכים להתקיים שני תנאים:

  1. המעגל צריך להיות מחובר למקור אנרגיה. האנרגיה יכולה להיות מסופקת למעגל בצורה של מתח חשמלי (בעזרת מקור מתח), בצורה של זרם חשמלי (בעזרת מקור זרם), או בצורה של אנרגיה מכנית (בעזרת מנוע).
  2. במעגל צריך להיות לפחות מסלול סגור אחד העובר דרך מקור האנרגיה.
 • מונחי יסוד
 • תצורות בסיסיות של מעגל חשמלי
 • ממדים פיזיים
 • חישובים במעגל חשמלי
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים

מעגל חשמלי עם נורות

מעגל חשמלי מורכב מאוסף של רכיבים חשמליים, כמו נגדים, סלילים (משרנים), קבלים, דיודות, טרנזיסטורים, המחוברים ביניהם בעזרת מוליכים, בצורה שמאפשרת זרימה של זרם חשמלי דרכם.

איור סכמטי של מעגל חשמלי

כדי שיזרום זרם במעגל צריכים להתקיים שני תנאים:

 1. המעגל צריך להיות מחובר למקור אנרגיה. האנרגיה יכולה להיות מסופקת למעגל בצורה של מתח חשמלי (בעזרת מקור מתח), בצורה של זרם חשמלי (בעזרת מקור זרם), או בצורה של אנרגיה מכנית (בעזרת מנוע).
 2. במעגל צריך להיות לפחות מסלול סגור אחד העובר דרך מקור האנרגיה.