מערכת טיפוסים
English: Type system

בשפות תכנות, מערכת טיפוסים (או מנגנון הטיפוסים) של שפה היא אוסף הכללים התחביריים המסווגים משתנים או ביטויים, לפי הערכים אותם הם יכולים לקבל. מערכת טיפוסים מתאימה טיפוס לכל ביטוי או ערך. מערכת הטיפוסים מאפשרת לוודא את היעדרן של התנהגויות שגויות מסוימות בתוכנית, כגון ביצוע של פעולה מסוימת על ערכים שאינם שייכים לקבוצה עליה היא הוגדרה, וכן היא מאפשרת סוגים שונים של אופטימיזציות.

למשל, בשפות תכנות רבות פעולת הכפל תקפה רק לטיפוסים מספריים. כך שאם מתבצע כפל בין משתנים מטיפוס מערך, זה מצביע על שגיאה כלשהי של המתכנת.

ישנן שפות נטולות טיפוסים, כמו רוב שפות הסף, Forth, BCPL ו-Pawn. פרולוג היא דוגמה נוספת ובולטת לשפה חסרת מערכת טיפוסים.