מצווה
English: Mitzvah

 • ערכים ביהדות
  יהדות
  israeli blue star of david.png
  פורטל יהדות
  מושגים ביהדות
  עיקרי האמונה
  נצחיות התורהאלוהיםשלושה עשר עיקרים
  עשרת הדיברותמצוותשכר ועונשמשיח
  ארון הספרים היהודי
  תנ"ךתורהמשנהתלמודמשנה תורהשולחן ערוך
  זרמים ביהדות
  אורתודוקסיםקונסרבטיביםמשיחייםרפורמיםרקונסטרוקטיביםקראים
  אישים מרכזיים
  שלושת האבותמשהדוד
  נביאיםעזראהללתנאיםריב"ז
  ר' עקיבארבי יהודה הנשיאאמוראיםרב אשיסבוראיםגאונים
  ראשוניםרמב"םיוסף קארואחרונים
  תפילות, חגים ומועדים
  תפילת עמידהשחריתמנחהערבית
  שמע ישראלקריאת התורהמוסף
  קידושברכהרשימת תפילות וברכות
  ראש השנה/יום תרועהיום הכיפוריםסוכות
  פסח/חג המצותשבועותתשעה באב
  חיי הקהילה היהודית
  תפקידים: רבדייןחזןגבאימוהלשוחטקברן

  מוסדות: בית כנסתמקווהחדרישיבהכולל אברכיםבית מדרש

  אתרים ומבנים
  המשכןבית המקדשהר הבית
  הכותל המערבימערת המכפלה
  קבר רחלקבר יוסףקברי צדיקים
  ירושליםחברוןטבריהצפת
  ראו גם
  גיורשומרוניםמינים
  העם היהודימיהו יהודיאנטישמיות

  ביהדות, מצווה היא חובה הלכתית על האדם, ובעיקר ליהודים. מקור המצוות דאורייתא בתורה (שבכתב ושבעל פה) ועליהן נוספו מצוות דרבנן המהוות גדרים שהוסיפו חכמים לאורך הדורות. מקור המילה מצווה נגזר מהמילה "צו", (ציווי). מלשון חז"ל ואילך, המונח "מצווה" כולל את כלל ציוויי התורה כפי שהן מרוכזות בהלכה היהודית, על אף שבלשון המקרא ישנה הבחנה בין סוגי ציוויים שונים שיש לשמור - מצווה, חוק ומשפט: "וְשָׁמַרְתָּ אֶת הַמִּצְוָה וְאֶת הַחֻקִּים וְאֶת הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לַעֲשׂוֹתָם" (ספר דברים, ז יא).

  בפרשנות, תכלית המצוות היא להביא את האדם לדבקות באל ולקדושה, כפי שעולה מנוסח ברכת המצוות, "ברוך אתה ה'... אשר קדשנו במצוותיו". בספרות חז"ל חוזרת ונשנית הדרישה מהאדם לעסוק בתורה ובמצוות "לשמן" - כלומר מתוך אהבת ה' ולא למטרת רווח או שכר.

 • מניין המצוות
 • מצוות "עשה" ומצוות "לא תעשה"
 • מדאורייתא ומדרבנן
 • אופי המצוות
 • דרגות שונות של המצוות
 • הבחנה בין נשים לגברים
 • כוונה
 • טעמי המצוות
 • שכרן של מצוות
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

ערכים ביהדות
יהדות
Israeli blue Star of David.png
פורטל יהדות
מושגים ביהדות
עיקרי האמונה
נצחיות התורהאלוהיםשלושה עשר עיקרים
עשרת הדיברותמצוותשכר ועונשמשיח
ארון הספרים היהודי
תנ"ךתורהמשנהתלמודמשנה תורהשולחן ערוך
זרמים ביהדות
אורתודוקסיםקונסרבטיביםמשיחייםרפורמיםרקונסטרוקטיביםקראים
אישים מרכזיים
שלושת האבותמשהדוד
נביאיםעזראהללתנאיםריב"ז
ר' עקיבארבי יהודה הנשיאאמוראיםרב אשיסבוראיםגאונים
ראשוניםרמב"םיוסף קארואחרונים
תפילות, חגים ומועדים
תפילת עמידהשחריתמנחהערבית
שמע ישראלקריאת התורהמוסף
קידושברכהרשימת תפילות וברכות
ראש השנה/יום תרועהיום הכיפוריםסוכות
פסח/חג המצותשבועותתשעה באב
חיי הקהילה היהודית
תפקידים: רבדייןחזןגבאימוהלשוחטקברן

מוסדות: בית כנסתמקווהחדרישיבהכולל אברכיםבית מדרש

אתרים ומבנים
המשכןבית המקדשהר הבית
הכותל המערבימערת המכפלה
קבר רחלקבר יוסףקברי צדיקים
ירושליםחברוןטבריהצפת
ראו גם
גיורשומרוניםמינים
העם היהודימיהו יהודיאנטישמיות

ביהדות, מצווה היא חובה הלכתית על האדם, ובעיקר ליהודים. מקור המצוות דאורייתא בתורה (שבכתב ושבעל פה) ועליהן נוספו מצוות דרבנן המהוות גדרים שהוסיפו חכמים לאורך הדורות. מקור המילה מצווה נגזר מהמילה "צו", (ציווי). מלשון חז"ל ואילך, המונח "מצווה" כולל את כלל ציוויי התורה כפי שהן מרוכזות בהלכה היהודית, על אף שבלשון המקרא ישנה הבחנה בין סוגי ציוויים שונים שיש לשמור - מצווה, חוק ומשפט: "וְשָׁמַרְתָּ אֶת הַמִּצְוָה וְאֶת הַחֻקִּים וְאֶת הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לַעֲשׂוֹתָם" (ספר דברים, ז יא).

בפרשנות, תכלית המצוות היא להביא את האדם לדבקות באל ולקדושה, כפי שעולה מנוסח ברכת המצוות, "ברוך אתה ה'... אשר קדשנו במצוותיו". בספרות חז"ל חוזרת ונשנית הדרישה מהאדם לעסוק בתורה ובמצוות "לשמן" - כלומר מתוך אהבת ה' ולא למטרת רווח או שכר.